Murer opgaver

Vi laver gerne murer opgaver hos dig, som f.eks. Rep. Af murværk og fuger. udv. Trapper og skorstene. vandskuring eller facadepuds samt alle forefindende murer opgaver. Fælles for dem alle er, at de bliver udført med største omhu og respekt for både dit og mit.